• Oudegracht
  • Voeten
  • Stoel
  • College
  • Minister
  • Heuvel
  • Koen
  • Zonnebloemen

mediastrategie
woordvoering
crisiscommunicatie
reputatie

Communicatiepool Rijksoverheid

De Rijksoverheid beschikt over een externe Communicatiepool voor de inhuur van tijdelijke communicatiecapaciteit voor strategische en complexe opdrachten. Deze pool bestaat uit externe strategische communicatieadviseurs en woordvoerders, die snel in te zetten zijn op opdrachten meteen hoog afbreukrisico, een ingewikkeld speelveld en een grote complexiteit.

Via deze pool ben ik inzetbaar als woordvoerder of adviseur mediastrategie. De coördinatie van deze Communicatiepool is belegd bij de Dienst Publiek en Communicatie van het ministerie van Algemene Zaken. 

Prins Bernhardlaan 4, 3722 AG Bilthoven Telefoon: 06 4184 3939 E-mail: koen@koencommunicatie.nl