• Oudegracht
 • College
 • Zonnebloemen
 • Koen
 • Stoel
 • Voeten
 • Heuvel
 • Minister
•
mediastrategie
woordvoering
crisiscommunicatie
reputatie

Workshop, training, presentatie

Ik verzorg al jaren met veel plezier workshops, trainingen en presentaties op maat. Daarbij put ik uit ruime praktijkervaring waarmee ik me vaak goed kan inleven in de praktijk die communicatiecollega's ervaren. Sessies moet leuk en leerzaam zijn. De opzet is flexibel toegesneden op uw behoefte. Regelmatig betrek ik hierbij collega-trainers.

 • Actueel!  Presentatie 'Hoe omgaan met een shitstorm?'
  Vooral door de belangrijke rol die social media tegenwoordig spelen in het snel verspreiden van nieuws, en helaas vaak nepnieuws dat klakkeloos wordt geloofd en gedeeld, komen bijna wekelijks organisaties terecht in een onverwachte 'shitstorm'. Deze presentatie geeft aan hoe shitstormen ontstaan, welke ritmiek ze kunnen ontwikkelen, welke factoren daarbij een rol spelen en hoe je je daar als organisatie zo goed mogelijk tegen kunt wapenen. Het al oude adagium dat je moet stilzitten als je geschoren wordt, is in elk geval achterhaald.

 • Workshop Omgevingsbewustzijn
  Gedoe, issues of crises zijn regelmatig terug te voeren op het - in een eerder stadium - niet alert reageren op signalen. Deze workshop heeft tot doel daar een betere antenne voor te ontwikkelen en is gericht op iedereen binnen de organisatie die veelvuldig extern contact heeft: directie, communicatie, webcare, klantcontactcenter, opzichters in een wijk, enz.

 • Training Mediastrategie en Woordvoering
  Woordvoerders vormen een belangrijk visitekaartje voor elke organisatie. Persvoorlichters, inhoudelijk deskundigen of verantwoordelijk bestuurders. Ze zijn in media de meest vooruitgeschoven post en daarmee ook extra kwetsbaar. Investeren in goede woordvoering is daarom zeker geen overbodige luxe. Ongeacht de kennis en ervaring, maak ik elke woordvoerder beter. Door ze practisch houvast te bieden waarmee ze direct hun voordeel kunnen doen en aan eigen vertrouwen winnen. 

 • Training Crisissimulatie
  Elke organisatie kan vroeg of laat geconfronteerd worden met een crisissituatie. Dan moet onder hoge druk en in razend tempo in praktijk worden gebracht wat tot dan toe alleen maar aan een crisisplan was toevertrouwt. En daar gaat het helaas vaak mis omdat er zoveel factoren een rol spelen in een crisissituatie dat je het speelveld niet meer overziet. Voor crisisteams in organisaties die niet heel vaak met een dergelijke situatie te maken krijgen is het daarom goud waard om dit te oefenen in een crisissimulatie die waarheidsgetrouw is toegesneden op hun eigen praktijk. Daarmee kunnen ze enorme stappen maken in onderlinge taakverdeling en samenwerking, en het scheiden van hoofd- en bijzaken. De teams die ik (vaak samen met collega experts) train, vinden dat in het begin heel spannend, maar zijn na afloop uitgelaten en enthousiast. Dat maakt het geven van een training Crisissimulatie extra bevredigend. (Desgewenst referenties beschikbaar).

  Interesse? Neem dan contact op voor een oriënterend gesprek of een offerte! 

Telefoon: 06 4184 3939
E-mail:     koen@koencommunicatie.nl